Zarážání hory
Zarážání hory


20. srpna 2016Informace


Ve vinařských obcích na Moravě se „hora zarážela“ někde před svátkem Nanebevzetí Panny Marie, jinde před svátkem Narození pPanny Marie. Tyto dny spadají do období mezi polovinou srpna a polovinou září, kdy dozrávají hrozny ve vinicích. Pro vinaře to byl nejvýznamnější čas. Výsledek celoroční namáhavé práce bylo třeba zabezpečit všemi prostředky. Tuto funkci měl i obyčej „zarážání hory“, v němž se spojila ředa racionálních i iracionálních prvků. Sepětí tohoto obyčeje s ustanoveními horenských práv zdůrazňovalo i po právní stránce význam tohoto okamžiku, který byl vesnickým kolektivem plně respektován a předem připravován.

Názvem hora se označují vinohrady ležící v jedné trati. Přeneseně se pak takto nazývá znamení, ukazující, že hora je uzavřená, zaražena, že se do ní nesmí vstupovat. Hora se proto vztyčovala na viditelném místě, zpravidla na místě nejvýše ve vinohradech položeném. Byla to vysoká borová tyč, která byla na horním konci různě upravena. Nejčastěji zde byla připevněna kytice kvítí. Kytice musela být udělána z devatera kvítí a předem posvěcena v kostele. Zarážení hory bylo spojeno s řadou průvodních úkonů, jejichž původní význam je často zatemněn. Zarážení hory bylo provázeno také motlitbami, v nichž se vinaři obraceli ke svým patronům, aby ochránili vinice od věšech pohrom, a střelbou, již chtěli zahnat bouřky, které mohly v době zrání hroznů zničit výsledek celoroční težké práce. Původ tohoto zvyku je doložen již v 9. století.


Shrnutí


kdy: 20. 8. 2016
kde: Hotařská búda - 48°51'37.463"N, 17°19'7.365"E

Máte dotaz? NAPIŠTE NÁM...

© 2016 VINAŘI STRÁŽNICKA | Vytvořil MICHAL SOCHOR.